Yüklənir..

Bulvar

Bakı şəhərində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən bulvar 1909-cu ildə yaradılmışdır. 29 dekabr 1998-ci ildən milli park statusu daşıyır. Ərazisinin böyüklüyünə görə Parisdə Sena çayı sahilindəki parkdan sonra Avropada ikinci yerdədir.